Warsztaty 2017/2018

Warsztaty z Mariuszem Jasuwienasem

27.10.-29.10.2017

Grupa najmłodża „Revoltade minis“ wówczas treningu za „Mario“

Grupa średnia „Revoltade Junior“

Grupa awanzowana "Revoltade Masters"