O nas

Z powstaniem stowarzyszenia związane są nasze indiwidualne działalnia w zakresie upowszechnania tańca, sportu, śpiewu oraz innych różnych form artystycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z ostatnich lat.

W maju 2017 roku, dzięki inicjatywie kilkunastu osób, zostaje formalnie powołane do życia Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń“. Stowarzyszenie zostało zaryjestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Koszalinie. Mamy nadzieję iż dotychczasowe działania to dopiero podstway do stworzenia trwałej i prężnej organizacji łączącej liczne projekty na wielu płaszczyznach.

Zarząd (od 14.05.2017 roku): Prezes zarządu- Claudia Riesel-Dziecinna; Członek zarządu - Dariusz Chimko; Członek zarządu - Monika Bobrowska

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie tańca, sportu, śpiewu oraz różnych innych form artystycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Realizujemy swoje cele poprzez:

- Udział dzieci Darłowskiego studia tańca „Revoltade“ w imprezach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

- Organizowanie zajęć tanecznych,artystycznych i sportowych.

- Coroczna organizacja musicalu z udziałem dzieci i młodzieży Darłowskiego studia tańca „Revoltade“ i młodzieży gimnazjalnej.

- Promocja zdrowego stylu życia. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru osobowości dzieci i młodzieży.

- Współdziałalnie z innymi stowarzyszeniami i organizacjami. Organizowanie turnejów, imprez oraz akcji popularyzujących taniec i innych form artystycznych.

- Organizowanie szkoleń, seminariów i warsztatów.

- Współpraca z Darłowskim Ośrodkiem Kultury.