Ostatnie występy

44 Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej - Kielce 2017

Wielki sukces! Na 44 Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w lipcu 2017 w Kielcach, dziewczyny z zespołu Revoltade zdobyli 2. miejsce. Srebrna Jodła przyznana została w kategorii Inscenizacje Taneczne(13-16lat). Wręczono także Brązową Jodłę Wychowawczą. Gratulujemy!

More

Powiatowy Maraton Artystyczny - Kołobrzeg 2017

Także w tym roku dzieci i młodzieży zespołu Revoltade nie wrócili z Kołobrzegu pustymi rękami.

Premiera Musicalu „Szkoła Marzeń“

W lutym 2017 odbyła się premiera pierwszego musicalu w wykonaniu zespołu tańca i śpiewu „Revoltade“ oraz młodzieży gimnasialnej z Darłowa.

Złota Muszla 2017

Organizowany od wielu lat Konkurs Liryki Morskiej „Złota Muszla” dla gimnazjalistów powiatu sławieńskiego cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów i wsparciem władz miasta oraz powiatu. Od kilku lat uroczysty finał swoimi występami wzbogaca Darłowskie Studio Taneczno-Wokalne „Revoltade” oraz zaproszeni goście.

Ucz się u nas!

Taniec broadway jazz

Taniec broadwy jazz – styl tańca zapoczątkowany na przełomie XIX i XX wieku, przez afrykańskich niewolników. Jest gatunkiem zawierającym w sobie elementy baletu, tańca modern oraz tańca akrobatycznego, więc w żaden sposób nie ogranicza wyobraźni pedagoga. Podstawą są w nim jedynie dwa elementy: rytm i policentryzm. Jest to trudna technika tańca, wymagająca rozciągniętego ciała.

Taniec współczesny

Taniec współczesny – taniec oparty na idei baletu, pozbawiony jednak jego sztywnych zasad, w szczególności kładzie nacisk na pokazanie emocji tancerza, który tańcząc układ, stara się opowiedzieć odbiorcy pewną historię poprzez ruchy charakterystyczne dla rodzaju tej opowieści. Taniec współczesny jest bardzo luźną formą tańca, to znaczy, że nie ma ograniczeń tak, jak w balecie, co do ustawienia ciała – tutaj tancerz ma ogromną dowolność w kreowaniu ruchu, wykorzystywany jest tu ciężar ciała, grawitacja, oddech, swingi itp. W latach 70. XX wieku za sprawą Piny Bausch powstał teatr tańca, opierający się o technikę tańca współczesnego.

Taniec klasyczny

Taniec klasyczny wywodzi się z renesansowych tańców dworskich udoskonalonych na dworze Ludwika XIV, który wykształcił pierwszych zawodowych choreografów i pedagogów. Balety opierały się wtedy głównie na kombinacjach kroków pochodzących z basse dance, pawany i menueta. Suknie kobiet były na tyle ciężkie i długie, że uniemożliwiały zbyt skomplikowane ruchy nóg a o podskokach w ogóle nie było mowy, z tego powodu partie solowe najczęściej wykonywali mężczyźni. Dopiero La Camargo 5 maja 1726 r. skróciła suknie o kilka centymetrów i jako pierwsza uniosła się na scenie w powietrze, wzbogaciła tym taniec, ale jednocześnie wywołała skandal. Po rewolucji francuskiej kostiumista Opery paryskiej Maillot, wynalazł trykoty, czym przyczynił się do dalszego rozwoju techniki tańca klasycznego, opartej już wtedy na pięciu pozycjach nóg, ze stopami lekko wykręconymi na zewnątrz.

Taniec towarzyski

Taniec towarzyski – forma tanca wywodząca się z tańców salonowych i zabaw ludowych, uprawiana od początku XX wieku, na początku był to taniec dla klas uprzywilejowanych, natomiast tańce ludowe pozostawiano klasom niższym. Dzięki muzyce jazz, która stała się bardzo popularna w latach 20., doszło do wybuchu nowo wynalezionych tańców. Poszczególne tańce różnią się pochodzeniem, charakterem, schematem ruchów, ubiorem i muzyką. Jest to zestaw tańców partnerskich.

Akrobatyka

Gimnastyka akrobatyczna – polega na wykonywaniu układów ćwiczeń gimnastycznych o dużym stopniu trudności, obejmuje ćwiczenia kobiet i mężczyzn w parach i grupach, a także ćwiczenia indywidualne i synchroniczne.

Rytmika

Metoda rytmiki jest wszechstronną metodą słuchowo - ruchową, ściśle powiązaną z muzyką. Zajęcia rytmiki rozwijają inteligencję emocjonalną dzieci i ich wrażliwość, potrafią dodać energii i wprawić w dobry nastrój, ale i również wyciszyć i uspokoić. Uczestnicząc w zajęciach rytmiki, dzieci rozwijają się wielokierunkowo przy bezpośrednim kontakcie z muzyką wykonywaną na żywo.